DESETI PRSTY Mapa webu

Psaní všemi deseti

Psaní na klávesnici všemi deseti - část 1.

ČÁST Č.1 ČÁST Č.2 ČÁST Č.3 ČÁST Č.4 ČÁST Č.5 ČÁST Č.6   

Klávesnici je možné ovládat jedním až deseti prsty. V případě ovládání všemi deseti prsty dokonce dvěma základními způsoby (vědomě pomocí paměti nebo hmatovou metodou pomocí podvědomí). Záměrně uvádím ovládat, nikoliv prostřednictvím ní psát, neboť použití všech deseti prstů není výhodné jen pro psaní textů, ale i při programování, tvorbě WWW stránek, vyhledávání na Internetu nebo jiné činnosti, při které se s počítačem komunikuje prostřednictvím klávesnice se standardním upořádáním kláves (i při pouhém psaní textu je nezbytné zadávat řídící příkazy). Výhoda je tak velká, že ovládání pomocí klávesnice se stane efektivnější i v některých případech, kdy by jinak bylo výhodnější použít myš (v některých situacích v důsledku toho je upřednostňován celý jiný, díky této metodě efektivnější, postup než volí ti, kdo ovládají klávesnici jen několika prsty).

Lze proto říci, že hmatová metoda není výhodná jen pro psaní, ale pro komunikaci s počítačem a navíc s pomocí podvědomí, tedy jinak při ovládání klávesnice nevyužité kapacity člověka (lze to přirovnat k možnosti využití horní paměti RAM u počítače). Proto výuka psaní na klávesnici všemi deseti prsty by měla být nedílnou součástí základní výuky práce s počítačem, a to co nejdříve (výuku je možné provádět od 10 let věku) - tedy již na ZŠ, kdy dochází k seznamování s počítačem, neboť odvykání si od nevhodných či dokonce nesprávných způsobů je velmi těžké a kolikrát přetrvává i po zvládnutí výuky.

Bohužel ovládání klávesnice všema deseti je stále většinou chápáno jako způsob psaní na počítači (deseti prsty píší sekretářky) a tomu je nejen podřízena standardní výuka, která prakticky učí ovládat klávesy k psaní textu, ale i chápání zařazení této výuky do osnov na ZŠ, kde bývá upřednostňována znalost využívání programů a programování. Podívejme se nyní na jednotlivé způsoby ovládání klávesnice podrobněji.


   MAPA WEBU

   ÚVODNÍ STRANA


Copyright (c) 2004-2008 PMQ SOFTWARE s.r.o.,  Všechna práva vyhrazena. |  DESETI-PRSTY.CZ  |  VSEMI-DESETI.CZ  | e-VTIPY.CZ  |